Inženýrská geodézie

 • Vytyčování rodinných domů
 • Vytyčování inženýrských sítí
 • Zaměření skutečného stavu
 • Zaměření podkladů pro projekt
 • Zaměření vodovodu, kanalizace a plynovodu, včetně přípojek
 • Výškopis
 • Digitální modely terénu
 • Další práce v inženýrské geodézii

Katastr nemovitostí

 • Vytyčení pozemku
 • Zaměření a vyhotovení geometrických plánů (vyznačení budovy, rozdělení pozemku, upřesnění hranice, věcná břemena, doplnění ze zjednodušené evidence a další)
 • Jednoduché pozemkové úpravy
 • Vyhotovování ověřených kopií geometrických plánů
 • Další práce v katastru nemovitostí